Vattenkraftens roll i ett förnybart elsystem
Research Project, 2020 – 2022

Syftet med projektet är att:

·         Finna mer realistiska och ändamålsenliga modelleringar av vattenkraften i investeringsmodeller.

·         Analysera hur Sveriges energipolitiska mål om ett 100% förnybart elsystem kan nås och hur det eventuellt skulle kunna påverkas av den kommande nationella planen för omprövning av vattenkraft i Sverige

·         Ge insikter i vad vilka effekter mer strikta miljökrav på vattenkraften kan få för utvecklingen och funktionen av elsystemet.

Participants

Fredrik Hedenus (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

ÅForsk

Project ID: 20-513
Funding Chalmers participation during 2020–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-07-04