Vattenkraftens roll i ett förnybart elsystem
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Syftet med projektet är att:

·         Finna mer realistiska och ändamålsenliga modelleringar av vattenkraften i investeringsmodeller.

·         Analysera hur Sveriges energipolitiska mål om ett 100% förnybart elsystem kan nås och hur det eventuellt skulle kunna påverkas av den kommande nationella planen för omprövning av vattenkraft i Sverige

·         Ge insikter i vad vilka effekter mer strikta miljökrav på vattenkraften kan få för utvecklingen och funktionen av elsystemet.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 20-513
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04