Nanodiffraktionsundersökning av spänningsgradienter itexturerade CVD alfa-aluminiumoxidskikt
Research Project , 2019 – 2020

Målet med projektet är att använda röntgennanodiffraktion för att undersöka restspänning, textur och fas gradienter i hög presterande skyddande ytbeläggningar av TiCN - Al2O3, deponerade med kemisk gasdeponering. Information som skulle vara mycket komplicerad att inhämta med andra experimentella tekniker.

Projektet kommer att bidra till att ge bättre förståelse för restspänningsgradienter i Al2O3-ytbeläggningar och hur dessa gradienter är kopplade till den deformering av Al2O3- ytbeläggningar som sker under metallbearbetning. En förståelse som kan hjälpa till i utvecklingen av nya, mer effektiva skyddande ytbeläggningar och därmed bättre, mer effektiva verktyg för metallbearbetning.

Participants

Mats Halvarsson (contact)

Chalmers, Physics, Microstructure Physics

Funding

VINNOVA

Project ID: 2019-03617
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Nanofabrication Laboratory

Infrastructure

More information

Latest update

2020-08-28