Förverkligandet av framtidens bioekonomi: innovationspolitiska styrmedel och dess effekter
Research Project , 2020 – 2022

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur olika styrmedelskombinationer kan bidra till industriell förnyelse och konkurrenskraft, teknisk utveckling och nya värdekedjor inom området bioekonomi. I en storskalig omställning av energisystemen, där nollutsläpp behöver nås, förändras industrilandskapet. Projektet kan bidra med förståelse av hur kombinationer av olika typer av styrmedel interagerar och fungerar tillsammans, hur de bidrar till omställning samt vilka effekter omställning ger med avseende på framväxt av andra teknologier och värdekedjor inom bioekonomiområdet.

Participants

Hans Hellsmark (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: Dnr2019-006860
Funding Chalmers participation during 2020–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-07-08