Avbildning av nanostrukturen hos farmaceutiska formuleringar med avancerade röntgentekniker
Research Project, 2019 – 2020

Syftet är att implementera avancerade röntgentekniker för att karakterisera nano-strukturen i fasta farmaceutiska beredningar. Specifikt, kommer vi att studera fasta dispersioner innehållande amorf aktiv substans. Målet är att med hjälp av karaktärisering på nm-längdskalor i detalj förstå vad som styr stabiliteten av den amorfa fasen och länken mellan nanostrukturen och upplösnings/frisättningsegenskaper.

Nya röntgentekniker kan bidra med avgörande information om formuleringarnas nanostruktur, men dessa tekniker har hittills inte använda av läkemedelsindustrin i någon större utsträckning. Vi förväntar oss att avslöja hur de nanometerstora läkemedelsdomänerna i polymermatrisen fördelas lokalt över en större provvolym samtidigt som man mäter kristalliniteten. Denna kunskap kommer att bana väg för rationell design av läkemedelsformuleringar.

Participants

Aleksandar Matic (contact)

Chalmers, Physics, Materials Physics

Collaborations

AstraZeneca R&D

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2019-02568
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Health Engineering

Areas of Advance

Nanofabrication Laboratory

Infrastructure

Publications

More information

Latest update

2021-03-31