Scenarier för framtidens globala energiomställning med speciellt fokus på norra Europa och konsekvenser för Göteborgs energihamn
Research Project , 2019 – 2020

Description missing.

Participants

Selma Brynolf (contact)

Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Funding

Port of Gothenburg

Funding Chalmers participation during 2019–2020

More information

Latest update

2020-07-07