Scenarier för framtidens globala energiomställning med speciellt fokus på norra Europa och konsekvenser för Göteborgs energihamn
Research Project , 2019 – 2020

Description missing.

Participants

Selma Brynolf (contact)

Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Environmental Sciences

Funding

Port of Gothenburg

Project ID: Forskningsbidrag
Funding Chalmers participation during 2019–2020

More information

Latest update

2020-07-07