Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter
Research Project, 2020 – 2021

Description missing.

Participants

Mario Plos (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/36935
Funding Chalmers participation during 2020–2021

Publications

More information

Latest update

2022-01-20