Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mats Karlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2020/36935
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-20