Urban spatial planning for dark hours in Sweden Conditions and proposals for action
Research Project , 2015 – 2020

Syftet med projektet har varit att undersöka hur de särskilda förutsättningar som råder när det saknas dagsljus hanteras inom fysisk planering i Sverige och att vid behov formulera förslag på åtgärder. Studien har genomförts av Clara Frænkel (arkitekt SAR/MSA och ljusdesigner MSc) och Mari Tastare (planarkitekt FPR/MSA) med Monica Billger på Chalmers som handledare. Claras och Maris arbete i projektet har finansierats med privat stipendie från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Participants

Monica Billger (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Clara Fraenkel

Unknown organization

Mari Tastare

Unknown organization

Funding

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Funding Chalmers participation during 2015–2020

More information

Latest update

2020-11-23