Undersökning av hur vätgas och alfastrålning vid en urandioxidyta påverkar radiolys och oxidation av uran
Research Project, 2020 – 2021

Eftersom alfaradiolys dominerar under djupförvarsförhållanden, är det intressant att studera bildandet av radiolysprodukter i vatten och hur de beter sig under olika förhållanden. Syftet är att öka förståelsen för den mekanism som ligger bakom vätgaspåverkan på bränsleupplösning. 

Participants

Christian Ekberg (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material

Niklas Hansson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material

Funding

Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company

Project ID: Bestnr24853
Funding Chalmers participation during 2020–2021

More information

Latest update

2021-01-14