Ultraeffektiva DeNOx-katalysatorer för biobränsle och hybriddrift
Research Project, 2020 – 2024

Projektet syftar till att förbättra NOx-katalysatorer för framförallt biobränsle och elhybridsdrift vilket indirekt bidrar till minskade CO2-utsläpp. Helt nya promoterade vanadinkatalysatorer för ultrahög NOx reduktionseffektivitet för fordonstillämningar kommer designas, syntetiseras, undersökas. De kommer valideras avseende termisk åldring och svavelexponering i labskala mot en ”state-of-the-art” industriell referenskatalysator. Särskild vikt läggs vid att kontrollera interaktionen mellan aktiv vanadin och bärarmaterialet för ökad aktivitet vid låg temperatur samt ökad termisk stabilitet, och på så sätt utvidga katalysatorernas användbarhet för fordonstillämpningar med biobränslen och elhybriddrift.

Participants

Per-Anders Carlsson (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry

Collaborations

Johnson Matthey AB

Västra Frölunda, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2020-014116
Funding Chalmers participation during 2020–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2021-02-13