Ultraeffektiva DeNOx-katalysatorer för biobränsle och hybriddrift
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Projektet syftar till att förbättra NOx-katalysatorer för framförallt biobränsle och elhybridsdrift vilket indirekt bidrar till minskade CO2-utsläpp. Helt nya promoterade vanadinkatalysatorer för ultrahög NOx reduktionseffektivitet för fordonstillämningar kommer designas, syntetiseras, undersökas. De kommer valideras avseende termisk åldring och svavelexponering i labskala mot en ”state-of-the-art” industriell referenskatalysator. Särskild vikt läggs vid att kontrollera interaktionen mellan aktiv vanadin och bärarmaterialet för ökad aktivitet vid låg temperatur samt ökad termisk stabilitet, och på så sätt utvidga katalysatorernas användbarhet för fordonstillämpningar med biobränslen och elhybriddrift.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Johnson Matthey AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2020-014116
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-13