Enhanced Perception Ashore (EPA)
Research Project, 2024 – 2026

Sjötransporter genomgår en omvälvande förändring, där en ökad grad av digitalt beslutsstöd implementeras inom industrin, både ombord på fartyg, i farleder och i hamnar. Tidigare projekt som Reeds (Reeds, 2023) och Nya Sensorer (Nya Sensorer, 2021) har identifierat flera typer av sensorer för perception med stark potential att förbättra sjösäkerheten och främja en mer hållbar sjötransport. De nya sensorerna kan komplettera etablerade sensorer inom sjöfarten för korta avstånd, och för detta krävs utveckling av kostnadseffektiva perceptionssystem för att möjliggöra datainsamling till högre automatiserade system, både ombord och på land. Projektets mål är att anpassa dessa sensorer för sjöfartsändamål när de är placerade på land.

Participants

Ola Benderius (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Aptiv Contract Services Sweden AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

The Swedish Maritime Administration (SMA)

Norrköping, Sweden

Viscando

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2023/33463
Funding Chalmers participation during 2024–2026

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2024-02-27