Mikrovågsdiagnostik för bättre akut omhändertagande av patienter med skallskada
Research Project , 2013 – 2014

Vårt långsiktiga mål är att förbättra det akuta omhändertagandet av patienter med skallskada genom att införa nya prehospitala diagnostiska verktyg. Inom detta projekt kommer vi att utvärdera om mikrovågsteknik kan detektera intrakraniella blödningar i en klinisk pilotstudie på patienter med s.k. kroniskt subduralhematom som jämförs med friska frivilliga, på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Metoden kommer att vidareutvecklas baserat på dessa resultat. Dessutom kommer vi att planera och förbereda för nästa kliniska studie som avser traumapatienter.

Participants

Stefan Candefjord (contact)

Researcher at Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering, Biomedical Electromagnetics

Collaborations

Försvarsmakten

Sweden

Medfield Diagnostics

Göteborg, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-04665
Funding Chalmers participation during 2013–2014

More information

Latest update

2016-11-11