Mikrovågsdiagnostik för bättre akut omhändertagande av patienter med skallskada
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Vårt långsiktiga mål är att förbättra det akuta omhändertagandet av patienter med skallskada genom att införa nya prehospitala diagnostiska verktyg. Inom detta projekt kommer vi att utvärdera om mikrovågsteknik kan detektera intrakraniella blödningar i en klinisk pilotstudie på patienter med s.k. kroniskt subduralhematom som jämförs med friska frivilliga, på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Metoden kommer att vidareutvecklas baserat på dessa resultat. Dessutom kommer vi att planera och förbereda för nästa kliniska studie som avser traumapatienter.

Deltagare

Stefan Candefjord (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Medfield Diagnostics

Göteborg, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04665
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11