Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS)
Research Project , 2014

Information is only available in Swedish

Participants

Björn Johansson (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Malin Tarrar

Doctoral Student at Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-04713
Funding Chalmers participation during 2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-11-29