Innovativ Framdrivning och Motorinstallation
Research Project, 2013 – 2017

Projektet Innovativ Framdrivning och Motorinstallation syftar till att minska flygmotorers kinetiska förluster och buller, genom att utveckla teknik för motorns framdrivande modul. Målet är att projektet skall utveckla avancerade höghastighetspropellrar och utvärdera dessa ur prestanda och bullersynpunkt. Även nacelle-fläktintegration för turbofläktmotorer kommer att analyseras.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Alexandre Capitao Patrao

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-01189
Funding Chalmers participation during 2013–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-08-03