Closing the loop for phosphorous in chemical industry residues (PhosRes)
Research Project , 2013 – 2015

En biprodukt av vatten och fosfor bildas vid produktion av alkyl-ketene-dimer, AKD, som används för bestrykning av papper. Idag oxideras biprodukten till en typ av avfallslam och deponeras. Projektet ska ta fram och analysera en alternativ behandlingsmetod som istället separerar fosforn och möjliggör en återanvändning.

Participants

Britt-Marie Steenari (contact)

Professor vid Nuclear Chemistry

Collaborations

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Funding

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra)

Funding Chalmers participation during 2013–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-10-08