Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden
Research Project , 2015 – 2017

Syftet med detta projekt är att utveckla nya modeller och en innovativt metod för att förutsäga prestanda försämringar av radar på grund av snön. Målen består av att, (i) förstå och modellera snö vidhäftning på ytor och (ii) utnyttja den nya kunskapen för prediktion av radar prestanda förlust . Specifikt kommer resultaten att möjliggöra simulering av radarsprestandaförlust vid olika snöfall förhållanden och radarplatser. Det kommer att öppna vägar för virtuell konstruktion av fordons radarsystem och öka tillgänglighet av ett sådant system , dvs. öka trafiksäkerheten.

Participants

Anders Rasmuson (contact)

Chemical Engineering Design

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-06217
Funding Chalmers participation during 2015–2017

More information

Latest update

2018-05-28