Produktion av blodersättningsmedel
Research Project , 2015 – 2019

I många sammanhang upplever vi idag en brist på blod. Det har därför länge funnits starka drivkrafter för att utveckla ett alternativ till blod, ett konstgjort blod eller ett blodersättningsmedel. Den vanligaste metoden innebär användning av de röda blodkropparnas hemoglobin som utgångsmaterial. Dessa produkter kallas därför ofta för hemoglobin-baserade syrebärare (HBOC) vilket innebär att hemoglobinet har modifierats för att möjliggöra förbättrad stabilitet och effektivitet utanför sin naturliga miljö i den röda blodkroppen. Det primära målet med projektet är att utveckla en prototyp till blodersättningsmedel från en rekombinant källa. Denna produkt ska kunna transportera och leverera syre med minskad oxidativ toxicitet. Fokus kommer att läggas på : - Användning av foster-hemoglobin ( HbF) som utgångsmaterial. - Införande av nya mutationer i HbF för att minska dess naturliga oxidativa toxicitet. - Metabolic engineering av E. coli och S. cerevisiae värdceller för optimerad biosyntes av heme samt upptag av järn. - Utveckling av expressionssystem baserade på växter för produktion av HbF. - Upprening av HbF från råcellextrakt med hjälp av robusta och specifika separations-material baserade på designade polymerer. - Kemiska och/eller genetiska modifieringar av Hb-proteiner till ett lämpligt blodsubstitut. Dessa prototyper kommer att undersökas och utväderas genom tester på cellkulturer och vävnader.

Participants

Dina Petranovic Nielsen (contact)

Associate Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Foundation for Strategic Research (SSF)

Project ID: RPB14-0055
Funding Chalmers participation during 2015–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-02-06