Utvärdering av högfartsstabilitetförbättringar med DSLD
Research Project , 2015 – 2016

Syfte och mål: Den riktningskänsliga låsbara differentialen (DSLD) är en patenterad teknik för semiaktiva differentialer baserad på en svensk uppfinning. DSLD kan teoretiskt kringgå den inneboende kompromissen mellan höghastighetsstabilitet och manövrerbarhet vid lägre hastigheter hos vägfordon. Målet med det aktuella projektet är att utföra nödvändiga experiment, samla in data och visa både objektiva och subjektiva resultat för våra industriella partners. Förväntade effekter och resultat: De förväntade resultaten av experimenten är att kunna kvantifiera stabilitetsförbättringarna för representativa körfall. En kvantifiering av fördelarna kan leda till ett ökat intresse från industriella partners och skynda på kommersialiseringsprocessen.

Participants

Mathias R Lidberg (contact)

Docent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016 with 376,000.00 SEK

More information

Latest update

2016-09-08