Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen
Research Project , 2015 – 2016

I projektet har vi som mål att kunna demonstrera och karakterisera en grafenbaserad kompressor utan rörliga delar. Vi vill uppnå stabilare och kostnadseffektivare tillverkning av optimala grafenbaserade filmer. En design skall tas fram av helt kryosystem baserad på simuleringar och testresultat. Konstruktioner och byggsätt som även är lämpliga för kostnadseffektiv produktion skall tas fram och vi skall under projektet etablera samarbete med framtida kunder.
Projektet kommer att göra nytta i en grafenbaserad produkt med potential inom olika tillämpningsområden samtidigt som det även kommer att stärka svensk grafenindustri genom fortsatt utveckling av grafenfilm-materialet samt effektivare tillverkning av materialet hos den svenska underleverantören. Vibrationsfria och tillförlitliga kylsystem skall kunna förenkla komplexiteten, förlänga livslängd och förbättra optisk prestanda i en mängd avancerad instrument och kommunikationssystem, exempelvis IR-detektorer och front-end-komponenter inom mobilradioindustri.

Participants

Johan Liu (contact)

Professor vid Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Material and Systems Laboratory

Collaborations

APR Technologies AB

Enköping, Sweden

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2016-01-23