SHC-Solution
Research Project , 2015 – 2016

SHC-Solution syftar till att skapa förutsättningar och etablera partnersamarbete för kommersialisering av ett innovativt och hållbart byggsystem. Genom att kombinera korslimmat massivträ (CLT, Cross-Laminated Timber) med Koljern© tekniken, ett ramverk av plåtlättbalkar sammanfogade kring cellglasisolering, skapas robusta WoodXGlas lösningar för både nyproduktion och renoveringsprojekt.

Participants

Angela Sasic Kalagasidis (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2016-07-06