BioInnovation
Research Project , 2015 – 2018

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i framförallt byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. Ett av de allra viktigaste syftena med projektet är att åstadkomma implementering av de forskningsresultat som framkommit i forskningsprojekt i reella produkter/processer i industrin. Projektet fokuserar på de tre värdekedjorna, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar.


Projektets förväntade effekter och resultat är: Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klara de nya energikrav som kommer 2021 Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet.

Participants

Mohammad Al-Emrani (contact)

Associate Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Rasoul Atashipour

Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Derome

Veddige, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-05852
Funding Chalmers participation during 2015–2018

More information

Latest update

2018-09-06