Drakens väg - Optimering av strömkraftverk i havet
Research Project , 2016 – 2018

Projektet syftar till att ta fram förfinade instationära ström- och turbulensfält för
tidvattenströmmar utan ett tidvattenkraftverk. Projektet avser också ta fram en
modell för att studera Minestos strömkraftverk Deep Greens påverkan av
strömningsfältet och vice versa. Detta är viktigt både för framtida utbyggnad av
parker innehållande flera kraftverk och för bedömning av miljökonsekvenser av
tekniken.

Participants

Håkan Nilsson (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Collaborations

Minesto

Västra Frölunda, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2016-002079
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2017-02-09