Drakens väg - Optimering av strömkraftverk i havet
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektet syftar till att ta fram förfinade instationära ström- och turbulensfält för
tidvattenströmmar utan ett tidvattenkraftverk. Projektet avser också ta fram en
modell för att studera Minestos strömkraftverk Deep Greens påverkan av
strömningsfältet och vice versa. Detta är viktigt både för framtida utbyggnad av
parker innehållande flera kraftverk och för bedömning av miljökonsekvenser av
tekniken.

Deltagare

Håkan Nilsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Minesto

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-002079
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09