Turbulence Characteristics in Tidal Flows Using LES and ALM to Model the Tidal Power Plant Deep Green
Paper i proceeding, 2018

Författare

Sam T. Fredriksson

Göteborgs universitet

Göran Broström

Göteborgs universitet

Björn Bergqvist

Minesto

Johan Lennblad

Minesto

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

4th AWTEC
Taipei, Taiwan,

Drakens väg - Optimering av strömkraftverk i havet

Energimyndigheten (2016-002079), 2016-06-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07