LES and Actuator Line Method for Modeling the Tidal Power Plant Deep Green, Using OpenFOAM
Paper i proceeding, 2018

Paper is extended abstract itself.

LES

Tidal energy

Actuator Line Model (ALM)

Turbulence

Författare

Göran Broström

Göteborgs universitet

Björn Bergqvist

Minesto

Sam T. Fredriksson

Göteborgs universitet

Johan Lennblad

Minesto

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Proceedings of the 13th OpenFOAM Workshop

79-80 OFW13-10-127

13th OpenFOAM workshop
Shanghai, China,

Drakens väg - Optimering av strömkraftverk i havet

Energimyndigheten, 2016-06-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-23