Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutvecklingsprocessen
Research Project , 2009 – 2010

Projektet behandlar utvecklingen av kunskapsbaserade ingenjörssystem (KBE-system). KBE-system rationaliserar återkommande ingenjörsuppgifter genom att formalisera den kunskap som behövs för att lösa uppgiften och implementera dessa i IT-system. Användningen minskar uvecklingskostnader och - ledtider och säkerställer produktkvaliten, speciellt vid utveckling av produktfamiljer.

Participants

Johan Malmqvist (contact)

Head of Division at Chalmers, Industrial and Materials Science, Product Development

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2008:-04116
Funding Chalmers participation during 2009–2010

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-03-04