Sustainable manufacturing through processing with cryogen technology (SUSTAIN-CRYO)
Research Project , 2017 – 2020

Det övergripande syftet med SUSTAIN-CRYO-projektet är att utveckla kylnings/smörjningsmetoder som möjliggör miljö-neutral produktion i Sverige. Specifika mål är att (1) öka skärande bearbetnings produktivitet med 20%-30%; (2) ta ett nytt CRYO-MQL hybridsystem för kylning/smörjning till marknad (patent SE1550877 A1); (3) få en snabbare tid-till-marknad för kryogena verktygslösningar; (4) minska kassationer och avfall i produktion; (5) undvika användningen av mineraloljor som skärvätskor.


Förbättrad kunskap om den kryo-specifika processmekaniken och materialprestanda via modellering, simulering och karakterisering. Riktlinjer för teknikintegration i verktygsmaskiner och teknikvalidering hos slutanvändaren i industriella pilotförsök. Integrering av MQL-systemet med det kryogena systemet, med användning av miljövänliga vegetabiliska oljor för att helt ersätta mineraloljor, vilket resulterar i en ren miljö utan restprodukter. Rapport om hållbarhetsutvärdering.

Participants

Peter Krajnik (contact)

Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

Metal Cutting Research and Development Centre (MCR)

Gothenburg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-17