Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur (ReConStruct)
Research Project, 2017 – 2019

Projektet syftar till att undersöka vilken inverkan på det globala strukturella beteendet det medför att använda fraktioner av återvunnen betongkross i armerade betongkomponenter inom transportinfrastruktur. Inom projektet utförs experimentella försök både på materiell (mikro-, meso-) och strukturell (makro) nivå för att erhålla en fördjupad förståelse för de utvecklade kompositmaterialens mekaniska egenskaper.


Projektet avser att påvisa potentialen för ansvarsfull användning av materialresurser och en innovativ produktförädling jämfört med nuvarande användningen av betongkross som ett ”återvunnit material” genom att använda återvunnen betongkross i bärande betongelement. Resultaten kan också stödja den framtida utvecklingen av relevanta standarder relaterade till återvunnet betongmaterial i bärande betongkonstruktioner.

Participants

Ignasi Fernandez (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-02687
Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2021-11-27