Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur (ReConStruct)
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Projektet syftar till att undersöka vilken inverkan på det globala strukturella beteendet det medför att använda fraktioner av återvunnen betongkross i armerade betongkomponenter inom transportinfrastruktur. Inom projektet utförs experimentella försök både på materiell (mikro-, meso-) och strukturell (makro) nivå för att erhålla en fördjupad förståelse för de utvecklade kompositmaterialens mekaniska egenskaper.


Projektet avser att påvisa potentialen för ansvarsfull användning av materialresurser och en innovativ produktförädling jämfört med nuvarande användningen av betongkross som ett ”återvunnit material” genom att använda återvunnen betongkross i bärande betongelement. Resultaten kan också stödja den framtida utvecklingen av relevanta standarder relaterade till återvunnet betongmaterial i bärande betongkonstruktioner.

Deltagare

Ignasi Fernandez (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02687
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-27