Chalmers Area of Advance Transport - funding 2017
Research Project, 2017

Stöd till medverkan och utveckling av samarbeten inom projekten Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd och UnikAI, samt deltagande i arbetsgrupper inom NATO STO Applied Vehicle Technology. Vidare utveckling av simuleringsmetoder för framtida prediktering av transienta effekter hos fartygs propulsionssystem, t.ex. mot buller och vibrationer.

Participants

Rickard Bensow (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Collaborations

École Centrale de Nantes

Nantes, France

Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

Wageningen, Netherlands

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Stockholm, Sweden

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2021-11-30