Food4GutMarKIT
Research Project, 2018 – 2019

Utvärdering av ett skräddarsytt individanpassat livsmedelskoncept för hälsosam tarmflora och validering av biomarkörer för monitorering av dess effekter. 

Participants

Rikard Landberg (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Funding

Formas

Project ID: 2018-02193
Funding Chalmers participation during 2018–2019

Publications

More information

Latest update

2020-03-31