Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research (SIMPLER)
Research Project, 2018 – 2022

Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research (SIMPLER) är en individdatabas och biobank för främst epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt ca 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna.

Data och prover från SIMPLER används till forskning på bl.a. cancer, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, diabetes och benskörhet.

Participants

Rikard Landberg (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Örebro University

Örebro, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: SIMPLER
Funding Chalmers participation during 2018–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-03-31