Healthy and thriving workplaces – Physical work environment with special focus on loading ergonomics
Research Project , 2019 – 2020

Detta projekt är ett expertuppdrag från Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (Mynak) som kommer att mynna ut i en samling av kunskapssammanställningar inom olika aspekter av temat "Friska och välmående arbetsplatser". 

Text från Mynak.se: 

"Inom det fysiska arbetsmiljöarbetet finns ett stort intresse av att förebygga och minimera risker, men det har också börjat komma mer forskning kring hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas för att vara hälsofrämjande och bidra till god hälsa och effektivitet. Vi ser att det är viktigt att vi får med de fysiska delarna i arbetet och därför tittar vi närmare på den forskning som finns och vad den säger om kopplingen mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa och välmående. Vi kommer också att se om det finns områden som det behöver forskas mer inom, så en del av arbetet handlar om att ta reda på vilka kunskapsluckor som finns i dagsläget."

 

Participants

Cecilia Berlin (contact)

Associate Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Maral Babapour Chafi

Researcher at Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Funding

Swedish Authority of Work Environment Knowledge

Project ID: 19/00070
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2019-08-29