Simulator för träning av robotförare vid sprutbetongsförstärkning.
Report, 2007

Author

Börje Westerdahl

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Mikael Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Mattias Roupé

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Subject Categories

Mineral and Mine Engineering

Computer Engineering

More information

Created

10/7/2017