Simulator för träning av robotförare vid sprutbetongsförstärkning.
Rapport, 2007

Författare

Börje Westerdahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Mikael Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Mattias Roupé

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ämneskategorier

Mineral- och gruvteknik

Datorteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07