E-bio och mobilkamera. Elefanter och myror i digital visuell kultur
Report, 2009

mediering

storbildsskärm

livehändelser

Author

Karin Wagner

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers)

Magnus Mörck

University of Gothenburg

Subject Categories

Art History

CFK-rapport: 2009:3

More information

Created

10/8/2017