E-bio och mobilkamera. Elefanter och myror i digital visuell kultur
Rapport, 2009

mediering

storbildsskärm

livehändelser

Författare

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Magnus Mörck

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Konstvetenskap

CFK-rapport: 2009:3

Mer information

Skapat

2017-10-08