Klarspråksarbete, myndigheter och mottagare. Exempel från äldreomsorgen och Malmö stad
Paper in proceedings, 2009

Author

Henrik Rahm

Claes Ohlsson

University of Gothenburg

I: Nyström Höög, Catharina (red.) Medborgare och myndigheter. TEFA 47. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

25-42

Subject Categories

Specific Languages

More information

Created

10/10/2017