Klarspråksarbete, myndigheter och mottagare. Exempel från äldreomsorgen och Malmö stad
Paper i proceeding, 2009

Författare

Henrik Rahm

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

I: Nyström Höög, Catharina (red.) Medborgare och myndigheter. TEFA 47. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

25-42

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Mer information

Skapat

2017-10-10