Två metoder för att undersöka brister i samspelet mellan människa och maskin
Report, 2009

Author

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Human Computer Interaction

More information

Created

10/8/2017