Speldesign som didaktisk design
Book chapter, 2009

Author

Staffan Björk

University of Gothenburg

Didaktisk Design i Digital Miljö – Om Lärande, Multimodalitet och Spel


978-91-47-09328-1 (ISBN)

Subject Categories

Information Science

Computer Science

ISBN

978-91-47-09328-1

More information

Latest update

12/13/2018