Speldesign som didaktisk design
Kapitel i bok, 2009

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Didaktisk Design i Digital Miljö – Om Lärande, Multimodalitet och Spel


978-91-47-09328-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-91-47-09328-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13