Verktyg och processer för värdeskapande arbete och god arbetsmiljö inom vården - en proaktiv ansats
Paper in proceeding, 2009

Author

Caroline Jarebrant

University of Gothenburg

Kerstin Ulin

University of Gothenburg

Ulrika Ny Harlin

Jan Johansson Hanse

University of Gothenburg

Jörgen Winkel

University of Gothenburg

Proceedings från konferensen ”Arbetet i människors liv”, Göteborgs universitet, 13-14 maj, 2009

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Work Sciences

Applied Psychology

Other Social Sciences not elsewhere specified

Environmental Health and Occupational Health

More information

Created

10/10/2017