Verktyg och processer för värdeskapande arbete och god arbetsmiljö inom vården - en proaktiv ansats
Paper i proceeding, 2009

Författare

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Proceedings från konferensen ”Arbetet i människors liv”, Göteborgs universitet, 13-14 maj, 2009

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tillämpad psykologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-10