Ekotoxikologi
Magazine article, 1983

Ekotoxikologi definieras här som läran om kemiska ämnens spridning, omvandling och effekter i ekosystem. Ekologiska kopplingar är centrala. Kemister har unika möjligheter att bidra med kunnande om ämnens spridning och kemiska omvandling i luft, vatten och organismer. Artiklarna ger grunder för ekologisk kemi, för abiotisk spridning och atmosfärkemi, för spridning i organismer och näringskedjor och för biotransformation. Principer för miljöfarlighet diskuteras med utgångspunkt från bl a homeostas, optimumkurvan för populationer och naturliga gentemot naturfrämmande kemiska ämnen.

toxicitet

målsättningar

risker

skadeeffekter

toleransområden

miljögifter

Author

Göran Petersson

Department of Chemical Environmental Science

Kemisk Tidskrift

Vol. 1983 11 och 12 36-40 resp. 46-50 -

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Created

10/6/2017