Ejektorluftning av järnhaltigt grundvatten. Del 2. Jämförelser mellan olika fullskaleluftningsmetoder.
Journal article, 2004

oxygen transfer efficiency

ejector aerator

oxidation

Author

Jaan Kiviloog

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Waves and Hydraulics

Robin Fjäll

Kenneth M. Persson

Vatten

0042-2886 (ISSN)

Vol. 60 3 193-200

Subject Categories

Water Engineering

More information

Created

10/6/2017