Ejektorluftning av järnhaltigt grundvatten. Del 2. Jämförelser mellan olika fullskaleluftningsmetoder.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

oxygen transfer efficiency

ejector aerator

oxidation

Författare

Jaan Kiviloog

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Robin Fjäll

Kenneth M. Persson

Vatten

0042-2886 (ISSN)

Vol. 60 3 193-200

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06